ابزار وبمستر

دانه های روغنی - روش های استخراج روغن از دانه های روغنی
 استخراج روغن و تهیّه کنجاله از دانه های روغنی به روش های زیر انجام می پذیرند :

روش صنعتی :
مازاد کارخانجات روغن کشی را که عبارت از باقیمانده جامد دانه های روغنی است ، اصطلاحاً کنجاله می نامند که غالباً به مصرف خوراک دام رسانیده می شوند.
روش استخراج صنعتی از دانه های روغنی(oil seed) به چهار نوع می باشند:

الف - روش فشار غیر مداوم :
این روش شامل دو مرحله فشرده سازی پی در پی است که توسط دستگاه هیدرولیک انجام می گیرد چنانکنه ها از 80-60 درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند و مدت زمان فشرده سازی 60-40 دقیقه است . در این روش که به "روش سرد" موسوم است ، دانه ها پخته نمی شوند و روغن کشی به صورت کامل صورت نمی پذیرد لذا کنجاله حاصله حاوی 12-6 درصد روغن باقیمانده خواهند بود

ب - روش فشار مداوم یا اکسپلر (expellere) :
که طی آن دانه ها ضمن تحت فشار قرار گرفتن در دستگاه مخصوص تا 120-90 درجه سانتیگراد حرارت می بینند و بخوبی پخته می گردند . روغن دانه ها بمیزان نسبتاً مناسب تری استخراج می شوند و کنجاله حاصله که بخوبی برشته شده است ، حاوی حدود 4 درصد روغن است که اصطلاحاً کنجاله چرب خوانده می شود . مدت ایجاد فشار بر دانه ها در این روش که به "روش گرم" موسوم است ، از 3 دقیقه تجاوز نمی نماید

ج - روش استخراج مداوم یا اکستراسیون (extraction) :
استخراج روغن در این روش توسط حلال های آلی نظیر "سولفور دو کربن" ، "بَنزن" و "اتر" در حرارت متوسط صورت می گیرد ولی متعاقباً ترکیب حلال و روغن حاصله را به مدت یکساعت با حرارت بیش از 100 درجه سانتیگراد مواجه می سازند

د - روش استخراج غیر مداوم :
در این روش از حرارت کمتر از 75 درجه سانتیگراد استفاده می گردد لذا دانه ها برشته نمی شوند و کنجاله حاصله کاملاً سفید خواهد بود و ارزش پروتئین موجود در آن بخوبی حفظ می گردد . بطور کلی کنجاله هایی که بروش های استخراجی تهیّه می گردند ، کمتر از 0/5 درصد روغن دارند و "کنجاله غیر چرب" نامیده می شوند . امروزه کنجاله هایی که بروش فشاری و بصورت ناقص حاصل می گردند ، در پایان مسیر فرآیند مجدداً تحت تأثیر حلال های شیمیایی برای تخلیه کامل روغن از آنها قرار می گیرند
 

برچسب‌ها: روش های استخراج روغن

ارسال توسط

پیج رنک

دانلود آهنگ